De Academie voor Openbaar Bestuur verzorgt cursussen, scholing, coaching en begeleiding van ambtelijke medewerkers. Alle opleidingen worden verzorgd door praktijkdocenten met ruime onderwijservaring die zelf werkzaam zijn in het werkveld van de cursist. Wij verzorgen opleidingen in de afzonderlijke werkvelden ruimtelijke ordening, bouwtoezicht, handhaving, milieu, (algemeen) bestuursrecht en bestuursprocesrecht.
De Academie voor Openbaar Bestuur opereert primair vanuit de vraag die leeft bij de beroepsbeoefenaars zelf naar direct toepasbare kennis, beroepshouding en beroepsvaardigheden. In alle trainingen en opleidingen wordt de cursist uitgedaagd eigen casuïstiek in te brengen. Gedurende de periode van de training is de docent beschikbaar als coach voor de cursisten.
De Academie voor Openbaar Bestuur verzorgt de cursussen en opleidingen ook incompany. Voor incompany en maatwerktrajecten kunt u ons via de contactpagina benaderen.

Kwaliteitsborging onderwijs
Binnen het bestuurlijk-juridische praktijkonderwijs voltrekt zich momenteel een ontwikkeling die is gericht op de professionalisering van het onderwijs, inclusief het cursorische aanbod.
De Academie voor Openbaar Bestuur heeft haar kwaliteit geborgd middels twee onderwijserkenningen. De eerste onderwijserkenning wordt afgegeven door de Stichting Kwaliteitsborging BestuurspraktijkOnderwijs (SKBO). Deze stichting stelt zich ten doel om, bezien vanuit werkgeversperspectief en werkgeversbelang, de kwaliteit van het aangeboden bestuurspraktijkonderwijs én van de aanbieders te normeren, te bewaken, te meten, te duiden en te toetsen.
Daarnaast zoekt de Academie voor Openbaar Bestuur nadrukkelijk een getrapte onderwijserkenning via het reguliere onderwijs door, in afstemming en samenspraak met SKBO, leerdoelen en eindtermen van het eigen opleidings- en scholingsaanbod c.a. nauwgezet af te stemmen met het reguliere onderwijs. Zo wordt langs de weg van de beoordeling van Elders Verworven Competenties (EVC) tot formele onderwijserkenningen gekomen. Het werkgeversbelang blijft daarmee optimaal gediend.

Samenwerkingspartners
Vanuit de samenwerking met Mbo-instellingen en beroepsverenigingen draagt de Academie voor Openbaar Bestuur zorg voor de borging van zowel de vakinhoudelijke als de didactische kwaliteit.
Op Mbo niveau werkt de AvOB samen met Studio T, de business-school van Helicon. De filosofie van beide instituten sluiten nauw bij elkaar aan. Studio T leidt op tot leidinggevende functies in het middenkadermanagement. Net als bij de AvOB brengt Studio T scholing altijd in verband met de praktijk in bedrijven en bij de overheid. Daardoor blijft het geen theorie, maar leer je in de praktijk.

FacebookTwitterLinkedin

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur