Werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden in opdracht van het AenO fonds

Om leidinggevenden te ondersteunen bij de verandering die de Omgevingswet vraagt, biedt het A&O-fonds Gemeenten en het A&O-fonds Waterschappen een unieke mogelijkheid om kennis, inzicht en gereedschap hiervoor te krijgen. De Academie voor Openbaar Bestuur verzorgt in opdracht van het A&O fonds gemeenten door heel het land deze werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden. In deze intensieve workshop worden de deelnemers in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet, hoe vandaag en morgen aan elkaar zijn verbonden, wat de veranderingen betekenen voor de medewerkers qua competenties / gedragingen van medewerkers en het management zelf qua voorbeeldgedrag en coaching. Meer informatie over dit cursustraject dat momenteel online aangeboden wordt is op te vragen bij mevrouw van Loon, annemie.vanloon@aeno.nl.

Geef jouw Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *