Uitstel cursussen in verband met de corona-crisis

De Academie voor Openbaar Bestuur heeft momenteel alle geplande cursussen die klassikaal verzorgd zouden worden opgeschort. Naar verwachting zullen we in juni op zeer beperkte schaal en met kleine groepen de eerste cursussen weer opstarten. Incompany cursussen kunnen we vanaf juni weer verzorgen indien de opdrachtgever een ruimte ter beschikking heeft waarin alle RIVM-eisen gewaarborgd kunnen worden. Hierbij zullen we …

Werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden in opdracht van het AenO fonds

Om leidinggevenden te ondersteunen bij de verandering die de Omgevingswet vraagt, biedt het A&O-fonds Gemeenten en het A&O-fonds Waterschappen een unieke mogelijkheid om kennis, inzicht en gereedschap hiervoor te krijgen. De Academie voor Openbaar Bestuur verzorgd in opdracht van het A&O fonds gemeenten door heel het land deze werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden. In deze intensieve workshop worden de deelnemers in …

AvOB verzorgt opleidingstraject 7 Gelderse Omgevingsdiensten

De Gelderse Omgevingsdiensten hebben zich tot doel gesteld om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet waarbij alle medewerkers op tijd de kennis hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken en deze kennis praktisch toe te kunnen passen. De Academie voor Openbaar Bestuur (AvOB) mag na een aanbestedingstraject dit opleidingstraject voor de 7 Omgevingsdiensten verzorgen. Met …