Basiscursussen

Basiscursus Omgevingsrecht/Wabo
Basiscursus Ruimtelijke ordening
Basiscursus Bouwen
Basiscursus Milieu
Basiscursus Geluid
Basiscursus Bodem
Basiscursus Handhaving
Basiscursus Externe Veiligheid
Basiscursus Awb
Basiscursus Asbest
Basiscursus Woningwet
Basiscursus Monumenten en Archeologie
Basiscursus Nb-wet en groene wetten

Verdiepingscursussen

Verdiepingscursus Omgevingsrecht
Verdiepingscursus Milieu
Verdiepingscursus Handhaving
Verdiepingscursus Bouwbesluit
Verdiepingscursus Awb

Omgevingswet

Cursus Omgevingsvergunning

Basiscursus Omgevingswet

Opstellen Omgevingsvisie en programma

Opstellen Omgevingsplan

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Omgevingswet en energietransitie

Permanente educatie

Actualiteiten en jurisprudentiedag omgevingsrecht
Actualiteiten en jurisprudentiedag milieu