Basiscursussen

Basiscursus Omgevingsrecht/Wabo
Basiscursus Ruimtelijke ordening
Basiscursus Bouwen
Basiscursus Milieu
Basiscursus Awb

Cursussen Omgevingswet, download de opleidingsbrochure cursussen Omgevingswet


Algemene basiskennis: ‘het verhaal achter de Omgevingswet’

Algemene basiskennis Omgevingswet voor de gehele organisatie

Algemene basiskennis Omgevingswet voor vakinhoudelijke medewerkers

Algemene basiskennis Omgevingswet voor het management


Verdiepingscursussen  voor vergunningverleners en juristen vergunningverlening

Verdiepingscursus procedures Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen vergunningverlening

Verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen milieu

Verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen BRIKS


Verdiepingscursussen voor toezichthouders, handhavers en juristen handhaving

Verdiepingscursus procedures Omgevingswet voor toezichthouders, handhavers en juristen toezicht en handhaving

Verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor toezichthouders, handhavers en juristen milieu

Verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor toezichthouders, handhavers en juristen BRIKS


Verdiepingscursussen voor beleidsmedewerkers

Verdiepingscursus instrumenten beleidscyclus Omgevingswet voor beleidsmedewerkers


Werkateliers: leren door te doen

Werkatelier Omgevingsplan voor beleidsmedewerkers

Werkatelier Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen milieu

Werkatelier Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen BRIKS

Werkatelier Omgevingswet voor toezichthouders, handhavers en juristen milieu


Kennistraining Omgevingswet specifieke vakgebieden

Specialisatie bedrijven en milieuzonering inclusief geur

Specialisatie Bodem

Specialisatie geluid

Specialisatie Omgevingsveiligheid

Cursus Grondexploitatie / kostenverhaal

Cursus grond en eigendom

Cursus bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht