Aan de slag met de Omgevingswet

Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet is het van belang om op tijd de kennis hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken en deze kennis ook praktisch toe te kunnen passen. Met dit opleidingspakket waarvoor u zich in open inschrijving aan kunt melden helpen wij u om goed voorbereid te zijn op de invoering en zullen wij de informatie en kennis aanbieden die nodig is om op het tijdstip van inwerkingtreding daadwerkelijk aan de slag te kunnen met de Omgevingswet.

Download hier het volledige cursusaanbod Omgevingswet.

De betreffende modules zijn zodanig opgebouwd dat zij steeds voortborduren op de kennis van de voorgaande modules. Omdat medewerkers  inmiddels al  wel in meer of mindere mate kennis hebben van de Omgevingswet kunnen de verschillende onderdelen van het lesprogramma  ook als zelfstandige module worden gevolgd. Echter dan wordt wel steeds een bepaalde basiskennis van de Omgevingswet verondersteld.

Vooralsnog zullen alle cursussen Omgevingswet door de AvOB online aangeboden worden. Wij kunnen op basis van de specifieke situatie per gemeente ook  een op maat gemaakt opleidingstraject of op maat gemaakte modules aanbieden. Deze kunnen ook fysiek uitgevoerd worden op een door u gewenste locatie.


Werkateliers Omgevingswet: leren door te doen

Aanmelding voor het werkatelier Omgevingsplan voor beleidsmedewerkers

Geen Evenementen

Aanmelding voor het werkatelier voor vergunningverleners milieu

Geen Evenementen

Aanmelding voor het werkatelier voor vergunningverleners BRIKS

Geen Evenementen

Aanmelding voor het werkatelier Omgevingswet voor toezichthouders milieu

Geen Evenementen

Basiscursussen Omgevingswet


Aanmelding algemene basiskennis Omgevingswet voor de gehele organisatie

Geen Evenementen

Aanmelding algemene basiskennis Omgevingswet voor vakinhoudelijke medewerkers

Geen Evenementen

Aanmelding algemene basiskennis Omgevingswet voor het management

Geen Evenementen

Verdiepingscursussen wijzigingen wet- en regelgeving


Aanmelding voor de verdiepingscursus procedures Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen vergunningverlening

Geen Evenementen

Aanmelding voor de verdiepingscursus procedures Omgevingswet voor toezichthouders, juristen en handhavers toezicht en handhaving

Geen Evenementen

Aanmelding voor de verdiepingscursus instrumenten beleidscyclus Omgevingswet voor beleidsmedewerkers

Geen Evenementen

Aanmelding voor de verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen milieu

Geen Evenementen

Aanmelding voor de verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor vergunningverleners  en juristen BRIKS

Geen Evenementen

Aanmelding voor de verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor toezichthouders juristen en handhavers milieu

Geen Evenementen

Aanmelding voor de verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor toezichthouders, juristen en handhavers BRIKS

Geen Evenementen