Datum & Tijd
05-11-2020
1:30 pm - 5:00 pm


Startmodule Omgevingswet voor adviseurs en specialisten

Voor de adviseurs en specialisten van de verschillende Omgevingsdiensten die nu al bij de invoering van de Omgevingswet betrokken zijn start het opleidingstraject met de basismodule van 1 dagdeel. Centraal in dit cursusdagdeel staat de veranderopgave, de instrumenten en het proces van invoering en een overzicht ‘van oud naar nieuw’. Specifiek wordt aandacht geschonken aan de omslag die de Omgevingswet vraagt van de overheid om te komen van een randvoorwaardenstellende naar een randvoorwaardenscheppende overheid. Wij gaan er bij de cursus voor deze specifieke doelgroep vanuit dat de leden in het primaire proces een beperkte kennis hebben van de Omgevingswet maar wel meermaals op hoofdlijnen via de gevolgde cursussen in het kader van de Kwaliteitscriteria op hoofdlijnen kennis hebben opgedaan van de Omgevingswet.

In één dagdeel wordt ingegaan op:
• Doel van de Omgevingswet
• Opbouw van de Wet (formele wet, AMVB’s, regelingen, aanvullingsspoor en
• invoeringsspoor)
• Taken rollen en verantwoordelijkheden van de overheden
• Instrumenten (omgevingsvisie, Programma, Omgevingsplan en vergunning) en inwerkingtreding
• Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Bewustwording huidige en wenselijke typologie overheid en de betekenis van de verandering voor de medewerker

De cursus wordt gezien de beperkingen die er gelden vanwege het corona-virus enkel online aangeboden. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de cursusdag waarvoor u zich heeft ingeschreven per mail de cursusinformatie en een link met wachtwoord waarmee u op de cursusdag de digitale cursusruimte kan betreden. De AvOB verzorgt de cursus via Zoom. Een handleiding hoe u Zoom kunt gebruiken voegen wij bij de uitnodiging toe.

Reserveringen