Werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden in opdracht van het AenO fonds

Om leidinggevenden te ondersteunen bij de verandering die de Omgevingswet vraagt, biedt het A&O-fonds Gemeenten en het A&O-fonds Waterschappen een unieke mogelijkheid om kennis, inzicht en gereedschap hiervoor te krijgen. De Academie voor Openbaar Bestuur verzorgt in opdracht van het A&O fonds gemeenten door heel het land deze werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden. In deze intensieve workshop worden de deelnemers in …

AvOB verzorgt opleidingstraject 7 Gelderse Omgevingsdiensten

De Gelderse Omgevingsdiensten hebben zich tot doel gesteld om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet waarbij alle medewerkers op tijd de kennis hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken en deze kennis praktisch toe te kunnen passen. De Academie voor Openbaar Bestuur (AvOB) zal na een aanbestedingstraject dit opleidingstraject voor de 7 Omgevingsdiensten verzorgen. Met …