De Gelderse Omgevingsdiensten hebben zich tot doel gesteld om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet waarbij alle medewerkers op tijd de kennis hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken en deze kennis praktisch toe te kunnen passen. De Academie voor Openbaar Bestuur is in 2020 een gestart maken met het verzorgen van het opleidingstraject voor de 7 Omgevingsdiensten.

De cursussen wordt gezien de beperkingen die er gelden vanwege het corona-virus voorlopig enkel online aangeboden. De ervaringen die we met de cursisten voor adviseurs en specialisten hebben opgedaan zijn heel positief. Wij gaan er vanuit dat we zo toch een interactieve en praktijkgerichte cursus voor je kunnen organiseren. Na inschrijving voor de cursus ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de cursusdag waarvoor u zich heeft ingeschreven per mail de cursusmaterialen en een link met wachtwoord waarmee u op de cursusdag de digitale cursusruimte kan betreden. De AvOB verzorgt de cursus via Zoom. Een handleiding hoe u Zoom kunt gebruiken voegen wij bij de uitnodiging toe.

Vanuit een gezamenlijke basis die door alle medewerkers in de organisatie gevolgd wordt zal in de loop van het jaar steeds een verdere verdieping van de lesstof aangeboden. Dat betekent dat bij de verdiepingscursussen wordt verondersteld dat de deelnemers kennis hebben van de lesstof die in de eerdere module(s) aan de orde is gekomen. De route die je doorloopt is afhankelijk van de functie. onderstaand vind je de modules die voor jou van toepassing zijn.

Aanmelden module 3 voor vergunningverleners en juristen bouw/briks

Onderstaande cursussen zijn bedoeld voor vergunningverleners en juristen bouw/briks die reeds eerder de module 1, 2a en 2b hebben gevolgd. De lestijden zijn van 9.00 – 12.30 uur voor het ochtenddagdeel en van 13.30 tot 17.00 uur voor het middagdagdeel.

Geen Evenementen

Aanmelden module 3 voor vergunningverleners en juristen milieu

Onderstaande cursussen zijn bedoeld voor vergunningverleners en juristen milieu die reeds eerder de module 1, 2a en 2b hebben gevolgd. De lestijden zijn van 9.00 – 12.30 uur voor het ochtenddagdeel en van 13.30 tot 17.00 uur voor het middagdagdeel.

Geen Evenementen

Aanmelden module 3 voor vergunningverleners en juristen milieu complexe bedrijven

Onderstaande cursussen zijn bedoeld voor medewerkers van de ODRA en ODRN die specifiek belast zijn met de complexe bedrijven. De lestijden zijn van 9.00 – 12.30 uur voor het ochtenddagdeel en van 13.30 tot 17.00 uur voor het middagdagdeel.

Geen Evenementen

Aanmelden specialisatie modules

Geen Evenementen