De Gelderse Omgevingsdiensten hebben zich tot doel gesteld om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet waarbij alle medewerkers op tijd de kennis hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken en deze kennis praktisch toe te kunnen passen. De Academie voor Openbaar Bestuur is in 2020 een gestart maken met het verzorgen van het opleidingstraject voor de 7 Omgevingsdiensten. Vanaf januari 2021 starten we met de cursussen voor de hele organisatie. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor de eerste module . Doe dit binnen de doelgroep die bij jou past.

Na het volgen van de eerste module kan je je, afhankelijk van de functie, inschrijven voor één van de vervolgmodules. het schema geeft aan welke route je daarin volgt.

De cursussen wordt gezien de beperkingen die er gelden vanwege het corona-virus voorlopig enkel online aangeboden. De ervaringen die we met de cursisten voor adviseurs en specialisten hebben opgedaan zijn heel positief. Wij gaan er vanuit dat we zo toch een interactieve en praktijkgerichte cursus voor je kunnen organiseren. Na inschrijving voor de cursus ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de cursusdag waarvoor u zich heeft ingeschreven per mail de cursusmaterialen en een link met wachtwoord waarmee u op de cursusdag de digitale cursusruimte kan betreden. De AvOB verzorgt de cursus via Zoom. Een handleiding hoe u Zoom kunt gebruiken voegen wij bij de uitnodiging toe.

Vanuit een gezamenlijke basis die door alle medewerkers in de organisatie gevolgd wordt zal in de loop van het jaar steeds een verdere verdieping van de lesstof aangeboden. Dat betekent dat bij de verdiepingscursussen wordt verondersteld dat de deelnemers kennis hebben van de lesstof die in de eerdere module(s) aan de orde is gekomen. De route die je doorloopt is afhankelijk van de functie. onderstaand vind je de modules die voor jou van toepassing zijn.

Aanmelden cursussen voor Vergunningverleners, Toezichthouders & Juristen

Deze cursussen zijn bedoeld voor alle medewerkers in het primair proces die vanaf januari 2021 starten met het opleidingstraject.

Aanmelden cursussen voor Management

Deze cursussen zijn specifiek bedoeld voor leden van het management.

Aanmelden cursussen voor Ondersteuners & Staffuncties

Deze cursussen voor de ondersteuners en staffunctie zullen vanaf maart 2021 verzorgd worden. U kunt zich nu al inschrijven voor de cursus.

Aanmelden cursussen voor Adviseurs & Specialisten

Deze cursussen zijn enkel bedoeld voor specialisten en adviseurs die in het najaar 2020 de module 1 en 2a al gevolgd hebben.