De Gelderse Omgevingsdiensten hebben zich tot doel gesteld om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet waarbij alle medewerkers op tijd de kennis hebben om met de Omgevingswet te kunnen werken en deze kennis praktisch toe te kunnen passen. De Academie voor Openbaar Bestuur is in 2020 een gestart maken met het verzorgen van het opleidingstraject voor de 7 Omgevingsdiensten.

De cursussen wordt gezien de beperkingen die er gelden vanwege het corona-virus voorlopig enkel online aangeboden. De ervaringen die we met de cursisten voor adviseurs en specialisten hebben opgedaan zijn heel positief. Wij gaan er vanuit dat we zo toch een interactieve en praktijkgerichte cursus voor je kunnen organiseren. Na inschrijving voor de cursus ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de cursusdag waarvoor u zich heeft ingeschreven per mail de cursusmaterialen en een link met wachtwoord waarmee u op de cursusdag de digitale cursusruimte kan betreden. De AvOB verzorgt de cursus via Zoom. Een handleiding hoe u Zoom kunt gebruiken voegen wij bij de uitnodiging toe.

Vanuit een gezamenlijke basis die door alle medewerkers in de organisatie gevolgd wordt zal in de loop van het jaar steeds een verdere verdieping van de lesstof aangeboden. Dat betekent dat bij de verdiepingscursussen wordt verondersteld dat de deelnemers kennis hebben van de lesstof die in de eerdere module(s) aan de orde is gekomen. De route die je doorloopt is afhankelijk van de functie. onderstaand vind je de modules die voor jou van toepassing zijn.

Aanmelden module 2a voor Vergunningverleners, Toezichthouders, Specialisten & Juristen

In de module 2a maken we een uitsplitsing in de inschrijving voor enerzijds de toezichthouders en handhavers en anderzijds de groep vergunningverleners, specialisten en juristen. Hiermee kunnen we specifieker ingaan op de behoefte van de doelgroep. Bij de betreffende cursus vind u specifiek vermeld voor wie de cursus bedoeld is.

Aanmelden module 2b voor vergunningverleners en juristen

onderstaande cursussen zijn bedoeld voor vergunningverleners en juristen die reeds eerder de module 2a hebben gevolgd. De cursussen zullen vanaf mei van start gaan. Binnenkort wordt de mogelijkheid voor aanmelden geopend.

Geen Evenementen

Aanmelden module 2b voor toezichthouders Bouw/Briks

Onderstaande cursussen zijn bedoeld voor toezichthouders bouw/briks die reeds eerder de module 2a hebben gevolgd. De cursussen zullen vanaf mei van start gaan. Binnenkort wordt de mogelijkheid voor aanmelden geopend.

Geen Evenementen

Aanmelden module 2b voor toezichthouders milieu

Onderstaande cursussen zijn bedoeld voor toezichthouders milieu die reeds eerder de module 2a hebben gevolgd. De cursussen zullen vanaf mei van start gaan. Binnenkort wordt de mogelijkheid voor aanmelden geopend.

Geen Evenementen